ISO 14064-3 / ISO 14065 Doğrulayıcılar ve Doğrulayıcı Kuruluşlara yönelik TÜRKAK Akreditasyon Süreci Eğitimi - Başvuruları 30 Kasım 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. DETAY

TÜRKİYE KARBON YÖNETİMİ EĞİTİM MERKEZİ

Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi’nin ana hedefi ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda sera gazı emisyonlarını izleyecek ve raporlayacak güvenilir, kalifiye ve şeffaf uzmanları yetiştirmektir.

DEVAMI
Yukarı