TÜRKİYE KARBON YÖNETİMİ EĞİTİM MERKEZİ

    Sera gazı emisyon verilerini belirlemek için güvenilir ve sağlam bir veri kaynağını sağlayacak olan İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) sistemini tanıtmak ve bu sayede Türkiye’nin gelecekte azaltma önlemleri için sağlam bir zemin oluşturmak ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) çerçevesinde raporlamayı sağlamak amacı ile “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV)  Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi”  başlatılmıştır.  ( Proje, Türk ve Alman hükümetleri tarafından imzalanan antlaşma gereğince, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (he Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) ) tarafından yürütülmektedir.

“MRV Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) çatısı altında Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi (KAREM) kurulmuştur. 

 

MRV NEDİR?

MRV deyimi aslen 2007 sonunda yapılan Bali Eylem Planı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Taslak Görüşmeleri (UNFCCC) sonucunda ortaya çıkmıştır. Genel hatlarıyla Bali Eylem Planı iklim değişikliğinin önlemesine yönelik faaliyetlerinde – özellikle sera gazlarının salınımlarının azaltılması -  “ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir” bir metodun kullanılması fikri uluslararası görüşmelerde o zamandan beri yer almaya başlamıştır.  Buna paralel olarak MRV terimi için ortak bir tanımlama yapılamamış olması ise çoğu zaman yanlış yorumlanmasına sebebiyet vermiştir.

MRV’nin asıl amacı ulusal platformda sera gazı emisyonlarının belirlenmesi aşamasında şeffaflık sağlanması ve iklim değişikliğinin neden olduğu finansal değişikliklerin daha iyi anlaşılabilmesidir. MRV bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılmasına olanak vererek; koyulan hedef ve kriterlerin başarısını ölçme amaçlı da kullanılabilmektedir. Bu sayede sağlanan şeffaflık ülkenin almış olduğu önlemlerin devamlılığını getirmekte ve uluslararası platformda ise iklim değişikliği önleme çalışmalarına finans sağlayan kuruluşların güvenini güçlendirebilmektedir. Şeffaf bir MRV sistemi, UNFCCC tarafından belirlenen en uygun çalışma koşullarıyla, ulusal ve uluslararası seviyede üretilen diğer MRV sonuçlarının karşılaştırılabilirliğini sağlayıp, sistemin iyileştirilebilmesine olanak da vermektedir.

Misyonumuz;

Türkiye için sera gazı yönetimi konusunda uluslararası kabul gören, sürekli gelişen, son derece yetkin ve tartışmasız etik profesyonelliğe sahip bir topluluk oluşturmaktır.
 
İklim değişikliği sorunlarını adresleyebilmek için yüksek standartlardan oluşan bir uzman topluluğu inşa edilip, ölçüm, hesaplama, doğrulama ve sera gazı emisyonları ile ilgili profesyonel uygulamaların yönetilmesine destek vermesi ve devlet, sanayi ve yerel / uluslararası örgütleriyle işbirliği yapılmasıdır.
 

Daha detaylı bilgi için alt kısımda yer alan “Ulusal MRV Sistemleri Unsurları ve Seçenekleri“ dokümanına (İngilizce) başvurabilirsiniz.


Ulusal MRV Sistemleri Unsurları ve Seçenekleri (İngilizce)


Yukarı