HEDEF

Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi’nin ana hedefi ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda sera gazı emisyonlarını izleyecek ve raporlayacak güvenilir, kalifiye ve şeffaf uzmanları yetiştirmektir.

Verilecek olan eğitimlerle, ulusal yasal düzenlemeler doğrultusunda güvenilir ve doğru sera gazı emisyon verilerine ulaşmak ve ülkenin karbon yönetim yeterliliğini uluslararası standartlara çıkarmaktır.

Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi eğitim ve destek alanında sürekli ve yeterli kalite ve profesyonellik sağlayabilmesi için hedeflenen  iş objektifleri doğrultusunda sürdürülebilir bir iş modeline sahiptir.


Yukarı