STRATEJİ

Türkiye için sera gazı yönetimi konusunda uluslararası kabul gören, sürekli gelişen, son derece yetkin ve tartışmasız etik profesyonelliğe sahip bir topluluk oluşturmaktır.

İklim değişikliği sorunlarını adresleyebilmek için yüksek standartlardan oluşan bir uzman topluluğun inşa edilip izleme, ölçüm, hesaplama, doğrulama ve sera gazı emisyonları ile ilgili profesyonel uygulamaların yönetilmesine destek vermesi ve Devlet, Sanayi ve yerel / uluslararası örgütlerle işbirliği yapılması temel misyonumuzdur. Bu bağlamda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli bir çalışma politikası izlemekteyiz. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.


Yukarı