DOKÜMANLAR

Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda kapasite geliştirme (MRV) projesi kapsamında hazırlanmış bulunan rapor, çalışma, kılavuz, örnek belge gibi dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ KILAVUZ VE ÖRNEK BELGELER

Aşağıdaki belgelere sağ taraftaki menüden erişebilirsiniz

  • İzleme ve Raporlama Tebliği, İzleme Planı Kılavuzu
  • İzleme ve Raporlama Tebliği, Yıllık Emisyon Raporlama Kılavuzu
  • İzleme ve Raporlama Tebliği, Sektörel Hesaplama Örnekleri
  • İzleme ve Raporlama, Sistem Kullanım El Kitabı

EĞİTİM NOTLARI VE SUNUMLAR

Yıllık Emisyon Raporlarının HazırlanmasınaYönelik Sektör Eğitimleri Sunumları:

Elektrik Sektörü sunumları için tıklayınız.


Yakıtların yanması faaliyetini içeren diğer sektörler (Cam Sektörü vb.) sunumları için tıklayınız.


 

Rafineri Sektörü sunumları için tıklayınız.


Çimento Sektörü sunumları için tıklayınız.


Kireç ve Şeker Sektörü sunumları için tıklayınız.


Yakıtların yanması faaliyetini içeren diğer sektörler (Otomotiv Sektörü vb.) sunumları için tıklayınız.


Seramik ve Alçı Sektörleri sunumları için tıklayınız.


Tuğla ve Kiremit Sektörleri sunumları için tıklayınız.


Selüloz ve Kağıt Sektörleri sunumları için tıklayınız.


Demir-Çelik Sektörü (Döküm dahil) sunumları için tıklayınız.


İZLEME PLANI EĞİTİM SUNUMLARI

İzleme Planı Eğitimlerine ilişkin sunumlara buradan ulaşabilirsiniz:

1. Hafta Sunumları, 


2. Hafta Sunumları.


Yukarı